Kotona kehossa -valmennus 2024

Vuoden 2024 ryhmä on käynnissä. Jos olet kiinnostunut seuraavasta ryhmästä (v. 2025), ota yhteyttä!

Ryhmä sinulle, joka haluat selkeyttää omaa tietäsi.

Huomaa! Valmennus on ensimmäinen osa, jos haluat Kotona kehossa -valmentaja koulutukseen.

Tahdot syventää suhdetta omaan kehoosi ja ottaa kehosi kielen voimavaraksi omaan arkeesi. Kaipaat aitoja kohtaamisia, kuulluksi ja nähdyksi tulemista, rajojesi kunnioitusta.

Voit osallistua Kotona kehossa -valmennukseen oman kasvusi ja hyvinvointisi vuoksi. Se tukee myös työhyvinvointia sekä vahvistaa ammattiosaamistasi, jos työskentelet ihmisten hyvinvoinnin parissa (esim. terapeutit, liikunnanohjaajat, opettajat), toimit luovalla alalla tai käytät kehoasi ilmaisuun (esim. muusikot, taiteilijat). 

Kehitä uudenlaista suhdetta kehosi kanssa!

Kun syvennät taitoa kuunnella kehoasi, avaat itsessäsi uuden oven elävyyteen! Tunnet herääväsi eloon kaikilla aisteillasi. Tätä elinvoimaisuutta ei voi saavuttaa seuraamalla ulkoapäin annettuja valmiita – ja miten viisaita hyvänsä – malleja tai kaavamaisia ohjeita. Jokainen keho on erilainen. Elämme vaihtelevissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kun osaat kuunnella kehoasi, voit pitää itsestäsi ja hyvinvoinnistasi huolta seuraten hetki hetkeltä sisäistä karttaasi – missä ikinä oletkaan. Voit luoda elämääsi enemmän iloa, nautintoa, energisyyttä, helppoutta ja merkityksellisyyttä. Samoin opit uusia taitoja käsitellä ja ilmaista tunteita sekä säädellä stressiä.

Kehon ja mielen saumaton yhteys laajentaa kykyäsi olla yhä enemmän oman elämäsi arkkitehti.

Toimiva kehoyhteys auttaa elämään moniulotteisemmin, vapaammin, luovemmin sekä luottavaisempana elämään. Syvä yhteys omaan ytimeen on meille kaikille tärkeätä. Lapsena ja nuorena joudumme oppimaan keinoja selvitä juuri niissä olosuhteissa, joihin olemme syntyneet. Selviytyminen on saattanut tarkoittaa miellyttämistä ja sopeutumista, ulkoapäin tulevien odotusten seuraamista tai niitä vastaan taistelemista. Jatkuva varuillaanolo ja jännitys voi olla sinulle tuttua. 

Aikuisiän haaste on tiedostaa tarpeettomaksi käyneet toimintamallit, hellittää vanhasta kivusta ja oppia elämään enemmän sisältäpäin ohjautuvasti. Kehon kuuntelu auttaa meitä oivaltamaan ja ymmärtämään itsestämme ja elämästä enemmän. Se on suora kanava autenttiseen kokemukseemme ja sydämen viisauteen. Ajatuksilla ja mietteillä ilman kehoyhteyttä voimme selitellä asioita parhain päin myös itsellemme.

Tunnetko herkkyyttä itsessäsi? Meneekö sinulta liikaa aikaa ja energiaa sinnittelyyn?

Kotona kehossa -valmennus auttaa päivittämään suhteesi itseesi ja elämään uudelle tasolle. Ohjaamme sinua kuuntelemaan itseäsi syvemmin ja avautumaan sinussa olevalle luontaiselle viisaudelle. Lisäksi tarjoamme toimivia ja yksinkertaisia harjoitteita, jotka auttavat arjen tohinassa pitämään yllä hyvinvointia ja yhteyttä kehon viisauteen, luovuuteen ja avoimeen uteliaisuuteen. Opit myös käyttämään kehoa apunasi tunteiden käsittelyssä: voit antaa entistä enemmän tunteiden virrata ilman, että niitä tarvitsisi torjua tai padota kehollisiin jännitystiloihin. Syvennät turvaa olla kotona kehossasi. Opit myös kuuntelemaan kehosi kieltä apuna päätöksenteossasi ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Syvennät taitoasi kuunnella omaa ydintäsi – sitä, mikä sinulle on sydämessäsi merkityksellistä. Näin selkiytät elämäsi avainasioita, unelmiasi ja tavoitteitasi kyetäksesi suuntaamaan energiaasi merkityksellisiin asioihin sekä luomaan syvästi tyydyttäviä ihmissuhteita.

Inspiroidu pitämään kehostasi ja itsestäsi parempaa huolta ilman pakottamista!

Olet ehkäpä kokeillut kuntokuureja tai laihduttanut erilaisten ohjelmien avulla. Nämä yleensä toimivat niin kauan, kuin sinulla riittää tahtotilaa ja motivaatiota. Kuitenkin jossakin kohdassa on helpompi antaa periksi ja palata vanhoihin tapoihin. Ongelmana on, että ulkoapäin annetut ohjeet eivät useinkaan pureudu varsinaiseen syyhyn: miksi laiminlyöt tai kohtelet itseäsi kaltoin. Yrität tiedon avulla korjata oireita. 

Valmennuksessa rakennat hyväksyvää ja rakastavaa suhdetta itseesi – kehität haluasi pitää itsestäsi hyvää huolta! Opit erottamaan, mitä kehosi oikeasti tarvitsee. Tutkimme, miten erottaa tunnesyöminen aidosta nälästä ja janosta – miten tunteita voisi käsitellä aidosti, ilman että niitä tarvitsisi vaimentaa haitallisilla tavoilla. Voit myös tehdä uusia oivalluksia, minkälaista liikuntaa kehosi kaipaa ja mitkä liikuntamuodot sopivat juuri nyt sinulle parhaiten. Samoin opit kunnioittamaan tarvettasi lepoon, uneen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Opettelet tunnistamaan rajasi eri elämänalueilla ja pitämään omasta toimintakyvystäsi parempaa huolta.

Keho on viisas!

Keho jännittyy, kun herää tarve suojautua tai puolustautua. Keho pidättelee jännitysten avulla myös tunteita ja liikeimpulsseja, joita ei ole turvallista ilmaista esimerkiksi sosiaalisten normien takia. Alkuperäistä tilannetta muistuttava asia voi myöhemmin aktivoida vanhan tutun tavan jännittää. Jännittämisestä on tullut tapa, joka on käynyt tarpeettomaksi. Tällaiset jännitykset rajoittavat ilmaisua, tunteiden tuntemista, elävyyttä ja yhteyttä omaan totuuteen.

Kotona kehossa -valmennuksessa harjoittelemme arvostavan kuuntelun taitoa, joka luo turvallisen tilan, jossa on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Näin avautuu mahdollisuus hellittää ja oppia ilmaisemaan itseä turvallisesti ilman häpeää. Tämä avaa itsessäsi yhteyttä osiin, jotka ehkä ennen olet tottunut sivuuttamaan. Näin saat omaa potentiaaliasi ja ilmaisuvoimaasi enemmän käyttöösi.

Keskity siihen, mikä Sinulle on oleellisinta juuri nyt!

Valmennuksessa jokainen osallistuja keskittyy käsittelemään juuri niitä asioita, jotka tällä hetkellä ovat omassa elämässä tärkeitä. Jokaisella on omanlainen oppimispolku. Kehotietoisuustaitojen oppiminen vie aikaa. Se edellyttää turvallisuuden kokemuksen vahvistamista, ymmärrystä, miksi tämä on tärkeää ja innostusta jatkaa – mutta tehtävä on inspiroiva ja palkitseva!

Valmennus perustuu pitkään kokemukseen ja tarkkaan valittuihin työmenetelmiin.

Me valmentajat – Pirjo Salo ja Riitta Saarikko – olemme työskennelleet kehotietoisuuden parissa 1990-luvulta alkaen. Olemme opiskelleet eri menetelmiä, tutustuneet erilaisiin harjoitusmuotoihin, työskennelleet itsemme kanssa sekä tehneet pitkään asiakastyötä henkilökohtaisesti ja ryhmien kanssa. Haluamme tarjota sinulle huippuvalmennuksen, joka tukee juuri sinun kasvuasi ihmisenä!

Valmennus tarjoaa myös tutkimustietoon perustuvan teoreettisen viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään kehoa, kehon reaktioita ja kehotietoisuutta syvemmin. Valmennuksen aikana saat myös kirjallista materiaalia ja videoita, jotka tukevat omaa kasvuasi.

Pirjon kotisivut

Valmennus sisältää:

* Mitä kehotietoisuus on? Kehotietoisuuden kehittyminen ja kehittäminen sekä merkitys elämässä. Kehotietoisuuden kolme eri tilaa.

* Kehotietoisuuden kehittämisen esteet: kulttuurissamme olevat uskomukset sekä henkilökohtainen vastustus.

* Miten kehoterapeuttinen työskentely eroaa arjen kehotietoisuustaidoista?

* Itsemyötätunto, itsensä rakastamisen taito ja merkitys

* Kehonkielen ABC: tunteet, tarpeet, intuitio sekä stressireaktiot ja niiden purkaminen

* Rentous ja lihasjännitykset, taito rentoutua

* Polyvagaalinen teoria, autonomisen hermoston reaktiot, niiden tunnistaminen ja työkaluja säätelyyn

* Resonanssi, peilaus ja vuorovaikutustaidot

* Omat rajat

* Erityisherkkyys ja kehon tuki

* Myötätunto ja häpeä

* Vapauttava liike ja leikki – spontaani liike, joka on lapsille luontaista

Neljä elämänviisautta

Valmennuksen aikana tutkimme ja tarkastelemme neljää elämänviisautta, jotka kulttuuriantropologi Angeles Arien on löytänyt eri alkuperäiskansojen traditiosta. Nämä neljä periaatetta kuuluvat oleellisesti Essential Motion -työskentelyyn, jota sovellamme valmennuksessa.

1. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

2. Mikä on itselle aidosti merkityksellistä?

         * kyky kuunnella omaa ydintä ja sisäistä totuutta

3. Oman totuuden ilmaiseminen

          * taito tuntea ja ilmaista tunteita sekä tiedostaa, mistä tunteet kertovat
          * rakentavan kommunikaation taito
          * aito kuuntelu

4. Unelmat ja tavoitteet: avoimuus vastaanottaa kiinnittymättä tiettyyn lopputulokseen.

Valmennus on luova tutkimusmatka!

Jokaisella kokoontumiskerralla annamme tilaa ihmettelylle ja kehon kuuntelulle – tilaa aivan omannäköisille oivalluksille! Vahvistamme kykyä leikkiä ja ihmetellä sekä liikkua vapaammin ja spontaanimmin. Tarkoituksena on raivata esteitä niin, että voit olla yhä enemmän yhteydessä sisäiseen viisauteesi! Voit antaa kehosi eloisuudelle lisää tilaa. Onko elämäsi vakavaa – haluaisitko siihen lisää leikkiä?

Valmennus käytännössä:

 • Alkuhaastattelu toisen ohjaajan kanssa ennen valmennukseen sitoutumista.
 • Yhteensä 5 kpl 2 päivän valmennusjaksoa, jotka ovat tasaisesti noin kymmenen kalenterikuukauden aikana. Lisäksi 4 kpl zoom-tapaamisia valmennusjaksojen välillä. 
 • 2 kpl henkilökohtaista valmennusta (2 x 1 h) ryhmätapaamisten ulkopuolella, sovitaan erikseen ohjaajien kanssa
 • harjoituksia ja WA-ryhmä, jossa kokemuksia voi jakaa tapaamisten välillä. Materiaalia, joka tukee prosessia tapaamisten välissä.
 • ohjaajien tuen tarvittaessa myös kokoontumisten välillä
 • vapaamuotoisen, luovan lopputyön, joka kokoaa oman oppimismatkan.

Valmennuspäiviin sisältyy kehotietoisuutta vahvistavia käytännön harjoituksia: kehon kuuntelua, tietoista hyväksyvää läsnäoloa, liikettä, lepoa, keholeikkiä, liikeimprovisaatiota ja vapaata tanssia, vuorovaikutteisia harjoituksia, kokemusten sanoittamista sekä ilmiöiden tiedollista tarkastelua.

Valmennusjaksoista kolme pidetään Turussa ja kaksi retriittiä Kemiönsaarella. Lisäksi neljä välitapaamista zoom-yhteydellä.

Aikataulu 2024:

16.3.2024 zoom klo 10.00-13.00, valmennuksen esittely ja tutustuminen 

13.-14.4.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

18.5.2024 zoom-tapaaminen klo 10.00-12.00

15.-16.6.2024 Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

17.-18.8.2024 Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

14.9.2024 zoom-tapaaminen klo 10.00-13.00

5.-6.10.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

2.11.2024 zoom klo 10.00-12.00

30.11.-1.12.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30 -16.00 päätösjakso

Turku: Valmennuskulma, Korkeavuorenkatu 2, 20100 Turku.

Kemiönsaari: Villa Ulrika, Vestanvikintie 72, 25830 Västanfjärd.

Studio Viisas Keho

Valmennuksesta voit odottaa saavasi:

 • kehotietoisuutesi lisääntyy
 • taitosi käsitellä tunteita ja stressiä lisääntyy
 • kykysi kohdata aidosti ja luoda syvyyttä ihmissuhteisiisi kehittyy
 • luovuutta
 • yhteyttä omaan potentiaalisi ja tukea erityislaatusi esiintulolle
 • kykyä ja selkeyttä seurata sisäistä viisauttasi
 • ammatillisia valmiuksia soveltaa kehotietoisuutta työssäsi

Valmennuksessa on tilaa korkeintaan 12 henkilölle.

Hinta:

198 €/ kk (sis alv 24%) , yht. 10 kuukauden ajan. Lisäksi rekisteröintimaksu 298 € (sis alv 24%) 18.2.2024 asti. Tämän jälkeen rekisteröitymismaksu on 350 € (sis alv 24%).

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit sekä lähijaksopäivinä välipalat. HUOM! Jos kuukausimaksu on sinun budjettiisi nähden liian korkea, voit kysyä pidennettyä maksuaikataulua pienemmillä kuukausierillä.

Lähtiessäsi valmennukseen sitoudut 10 kk matkalle. Jos et ole tyytyväinen, voit keskeyttää valmennuksen ensimmäisen lähijakson jälkeen (maksuna rekisteröintimaksu + ensimmäisen kuukauden kk-maksu). Tämän jälkeen olet sitoutunut maksamaan koko valmennuksen maksun (poikkeus: vakava sairaus).  Olet myös tervetullut tutustumaan työskentelyymme ennen valmennuksen alkua ohjaamiimme avoimiin ryhmiin tai henkilökohtaiseen työskentelyyn.  Kysy lisää Riitalta ja Pirjolta.

Palautetta edellisistä Kotona kehossa -valmennuksista – Pirjon ja Riitan ryhmistä sanottua:

“Olen  harrastanut erilaisia kehollisuuteen liittyviä kursseja jo vuosia, mutta Kotona kehossa -valmennus antoi uusia näkökulmia siihen, miten tunteet ja keho muistoineen liittyvät toisiinsa. Oli hienoa olla mukana näin pitkässä prosessissa, jossa kokemukset syvenivät koko ajan. Ryhmässä oli turvallista käydä keskustelua itsen ja muiden kanssa ja ohjaajat kunnioittivat jokaisen osallistujan erilaisuutta. Tärkeää oli myös ilo ja riemu, jota liikkumisesta sai. Suosittelen kaikille, joita oma hyvinvointi kiinnostaa.” – Anni

“Juuri ennen Kotona kehossa -valmennusta elämässä tuntui olevan ihan liian isoja haasteita. Tuntui, etten ilman jotain uutta itseymmärrystä ja itsevahvistusta selviä vaan murenen.  Kotona kehossa löytyi netistä kuin lahja taivaasta! Vaikka matkat olivat minulle pitkiä, tulin joka kerta. Jo matkustus oli hyvää aikaa itselle, hiljaisuudelle ja kehon kuuntelulle –  ja kurssimateriaaleihin perehtymiselle. Vasta valmennuksen aikana myös ymmärsin enemmän omaa herkkyyttäni ja olen kuulemma tullut ”ihan täydelliseksi äidiksi” murrosikäisen tyttäreni sanoin. Täydellinen äiti ei tietenkään ole millään lailla täydellinen ihminen vaan vain oma kaikenlainen itsensä.  Kurssiryhmämme oli aivan upea erilaisine ihmisineen ja  Riitta ja Pirjo luotsasivat turvallisesti porukkaamme läpi tyynten ja myrskyjen. Sain myös paljon yksilöohjauksista: tuli vielä lisää itsellenikin uutta kehon kautta esiin. Nyt olen kokonaisempi ja ehyempi, omat rajani paremmin tunteva ja jännittävä elämän matka jatkuu…” -Virpi

Essential motion -kurssi oli merkittävä minulle, kuten edellisenä kesänäkin. Turvallisella ryhmällä on valtava voima, kun ottaa askelia eteenpäin. Riitta ja Pirjo: te onnistutte sellaisen hyvin luomaan.” -Leena

Lue myös Hannu Sirkkilän kokemuksista, ks. blogipostaus

 

Haluatko ohjata kehotietoisuuttaa omille asiakkaillesi?

Kotona kehossa -valmennuksen suorittaneille on jatko-osio Kotona kehossa -valmentajaksi. Tutustu myös valmentaja-ohjelmaan!

Kotona kehossa -valmentaja

 

Tervetuloa ainutlaatuiselle kasvumatkalle! 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

 

Riitta Saarikko, riitta@viisaskeho.fi, 050 3676891

Pirjo Salo, pirjo@pirjosalo.net, puh. 040 755 2016 

 

Haluan lisätietoja v. 2025 valmennuksesta:


  Olen kiinnostunut vuoden 2025 valmennuksestaHaluan lisätietoja, ota minuun yhteyttä

  Huom! Jos et saa meiltä vastausta kahden vuorokauden sisällä, otathan yhteyttä:

  riitta@viisaskeho.fi

  tai soita 050 3676891

  Kiitos!

  Ennen valmennukseen sitoutumista sovimme kanssasi haastatteluajan toisen valmennuksen ohjaajan kanssa. Oleellista on tutkia, että valmennus tukee tämän hetkistä elämäntilannettasi.

  © Viisas Keho Oy