Kotona kehossa -valmentaja 2024

Voit osallistua Kotona kehossa -valmentajakoulutukseen jatkona Kotona kehossa -valmennukselle. Lisätietoja Kotona kehossa -valmennuksesta

Haluatko ohjata kehotietoisuus- ja kehotunnetaitoja? Saada syventävää tukea omalle kasvullesi?

Tavoitteena

on kehon viisauden ottaminen työvälineeksi toimiessasi erilaisissa ohjaamis-, johtamis- ja opettamistehtävissä.

Löydä ja kehitä itsellesi mielekkäitä tapoja ja keinoja toimia niin, että oma erityisyytesi ja persoonalliset vahvuutesi voivat tulla esiin entistäkin vahvemmin! Oman ytimesi laadut, persoonasi, elämänkokemuksesi ja kehotietoisuuden kautta käymäsi henkilökohtaisen tunneprosessin tuoma ymmärrys ja viisaus integroituvat osaksi työotettasi kohdatessasi toisia ihmisiä. Tämä tuo lisää syvyyttä koko ammatilliseen osaamiseesi.

Huomaa: Voit tulla mukaan koulutukseen myös oman henkilökohtaisen kehityksesi vuoksi, tukeaksesi oman elämäsi johtajuutta ja tuodaksesi syvempää läsnäoloa ja kohtaamisen laatuja ihmissuhteisiisi.  Toisten ihmisten ohjaaminen on myös voimallinen keino lisätä omaa kehotietoista läsnäoloa ja kykyä kuunnella kehon kieltä ja viisautta.

Koulutus on jatkoa Kotona kehossa -valmennukselle, joka tarjoaa koulutuksen perustan. Jos et ole vielä osallistunut valmennukseen, tutustu siihen tästä.

Koulutuksen kolme sisältöaluetta

1. Kehotietoisuuden ja kehotunnetaitojen ohjaamisen perusta

• kehität kykyä, miten ohjata toisia läsnäolon tilaan, kehotietoisuuteen ja oma kehotietoisen kokemuksen tutkimiseen

• ohjaajan eettiset kysymykset, oman ammattitaidon rajat ja vastuu

• opit turvallisen tilan luomista, asiakkaan/ ryhmän prosessin seuraamista, stressireaktioiden havaitsemista ja traumasensitiivisyyttä

• opit luovan liikkeen ja leikin ohjaamista (esimerkki luovan liikkeen tunnin rakenteesta).

• hellittäminen ja kehoon luottaminen

• kehon ja tunteiden yhteys, kun ohjaat toisia

• tunteiden kohtaaminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen

• tunteiden säätely

• keholliset tuntemukset ja jännitystilat

• syvennät taitoasi käyttää omaa kehoasi työvälineenä, resonanssi

• selkeytät, miten erotat intuition ja projektion toisistaan sekä kykenet tarjoamaan avoimen mahdollisuuksien tilan toiselle

• opit, miten ohjata kehotietoisen kokemuksen sanoittamista, jakamista

• saat keinoja ryhmän yhteisöllisyyden rakentamiseen ja sen tukemiseen

 

2. Syventävät taidot

• erilaisten harjoitusten ohjaaminen (oman harjoitustyökalupakin perusta, jota voit myöhemmin luovasti varioida)

• ydin/sielu – miten koskettaa ja tukea syvempää yhteyttä ja asiakkaan esiintuloa?

• miten säilyttää turvallinen tila ei-tietämisen hetkessä, valmiiksi tietämisestä luopuminen

• ohjaajan oma kyky säilyttää kehollinen läsnäolo ja turva haastavissakin tilanteissa

 

3. Missä ja miten sovellan Kotona kehossa -valmentajuuttani?

• tarkastelet, mihin haluat tuoda kehon viisauden osaksi työotettasi (esim. ohjata ryhmiä, henkilökohtaisesti, terapia, couchaus, työnohjaus jne. riippuen aiemmasta osaamisestasi)

• tutkit, mitkä ovat sopivia työkaluja ja mitä syvyysastetta kehotietoisuuden ohjauksessa tavoittelet. Ovatko ideaaliset asiakkaasi vasta-alkajia/ jo jonkin verran kokeneita kehotietoisuuden saralla? Mitä he kaipaavat? Mikä olisi heille sopivia väyliä kehittyä kohti omia tavoitteitaan?

• tutkit tapoja tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistasi. Keitä ovat omat ideaaliasiakkaasi – keitä voita auttaa eniten ja millä tavoin?

Kotona kehossa -valmentajakoulutuksessa oppimiasi taitoja voit käyttää yksilötyöskentelyssä oman olemassa olevan ammattitaitosi lisänä. Opit, miten ottaa kehoa ja sen kieltä huomioon.  Huomaathan, että tämä koulutus ei keskity varsinaisen Essential motion -yksilöohjauksen opettamiseen, mutta tarjoaa elementtejä omaan jo olemassaolevaan ammattitaitoosi.

Valmennus perustuu pitkään kokemukseen ja tarkkaan valittuihin työmenetelmiin.

Me valmentajat – Pirjo Salo ja Riitta Saarikko – olemme työskennelleet kehotietoisuuden parissa 1990-luvulta alkaen. Olemme opiskelleet eri menetelmiä, tutustuneet erilaisiin harjoitusmuotoihin, työskennelleet itsemme kanssa sekä tehneet pitkään asiakastyötä henkilökohtaisesti ja ryhmien kanssa. Haluamme tarjota sinulle huippuvalmennuksen, joka tukee juuri sinun kasvuasi ihmisenä!

Valmennus tarjoaa myös tutkimustietoon perustuvan teoreettisen viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään kehoa, kehon reaktioita ja kehotietoisuutta syvemmin. Valmennuksen aikana saat myös kirjallista materiaalia ja videoita, jotka tukevat omaa kasvuasi.

Pirjon kotisivut

Neljä elämänviisautta myös tämän koulutuksen arvopohjana!

Kotona kehossa -valmennuksen aikana tutkit ja tarkastelit neljää Essential Motioninkin perustassa olevaa elämänviisautta. Nämä neljä asiaa muodostavat arvopohjan myös Kotona kehossa -valmentajakoulutuksessa.

1. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

2. Mikä on itselle aidosti merkityksellistä?

         * kyky kuunnella omaa ydintä ja sisäistä totuutta

3. Oman totuuden ilmaiseminen

          * taito tuntea ja ilmaista tunteita sekä tiedostaa, mistä tunteet kertovat
          * rakentavan kommunikaation taito
          * aito kuuntelu

4. Unelmat ja tavoitteet: avoimuus vastaanottaa kiinnittymättä tiettyyn lopputulokseen.

Mitä tehtäviä kuuluu Kotona kehossa -valmentajakoulutukseen?

• osallistuminen lähiopetuspäiviin, yhteensä 10 päivää. Nämä päivät ovat yhdessä Kotona kehossa -valmennuksen kanssa, mutta valmentaja-koulutukseen osallistuville on päivissä omia tehtäviä, mm. ryhmän ohjaamisosioita. 

• alkuhaastattelu (1h) sekä valmentaja-koulutuksen omia zoom-tapaamisia (esim. 3 x 1.5 h), lähitapaamisia ryhmässä (esim. yht. 6 h)  tai henkilökohtaista työnohjausta. Tämä osio  sovitaan osittain yksilöllisesti ja riippuu sinun tavoitteistasi ja tarpeistasi.

• zoom-tapaamiset (4 x lähitapaamisten välissä yhdessä Kotona kehossa -valmennusryhmän kanssa).

• oma ryhmä tai 2-3 henkilöä, joita ohjaat valmennuksen aikana omalla ajallasi (jos olet mukana oman kasvusi vuoksi, henkilöt voivat olla tuttaviasi, joiden kanssa sovit prosessista). Lähiopetuspäiviin sisältyy työnohjauksellinen osuus, jossa omaa toimimista ohjaajana on tila reflektoida ryhmän tuella.

• suositeltuun kirjallisuuteen ym. oheismateriaaliin perehtyminen, kehotietoiset harjoitukset omassa elämässä.

• lopputyö omasta ohjaajuudesta: luova esitys ryhmälle ja vapaamuotoinen kirjallinen (tai videoitu) yhteenveto

• Kotona kehossa -miniseminaari/workshop, yleisölle avoin tapahtuma, jossa sinulla oma osio.

Koulutus tukee sinun osaamistasi ja tarjoaa tilan, jossa voit saada ohjaajilta ja ryhmältä tukea uusiin askeleisiin. Tarkoituksena myös on, että voit nivoa vaaditut tehtävät osaksi omaa kehitystäsi niin, että ne tuntuvat merkityksellisiltä ja tukevat sinua – eivät ole “suorituksia” suoritusten vuoksi. Myös koulutuspäivien sisältöön voit vaikuttaa esittämällä, mitä tarpeita ja toiveita sinulla on.

Valmennusjaksot pidetään Turussa ja Kemiönsaarella sekä zoomissa. Erikoispäivä tai työnohjaustapaamisia voidaan sopia myös esim. Tampereelle tai Helsinkiin.

Aikataulu:

Huomaa! Tämän lisäksi vielä erikseen sovittavia työnohjaustunteja (alkuhaastattelu 1h + 3h) sekä avoin Kotona kehossa -päivä, jossa oma ohjausosuus. 

Aikataulu:

16.3.2024 zoom klo 10.00-13.00,  valmennuksen esittely ja tutustuminen 

12.4.2024 Turku klo 17.30-19.30 orientoituminen omiin KK-valmentajatehtäviin

13.-14.4.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

18.5.2024 zoom-tapaaminen klo 10.00-12.00

14.6.2024 Kemiönsaari klo 17.00-18.15 KK-valmentajatapaaminen

15.-16.6.2024 Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

16.8.2024 Kemiönsaari, klo 17.0-18.15. KK-valmentajatapaaminen

17.-18.8.2024 Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

14.9.2024 zoom-tapaaminen klo 10.00-13.00

4.10.2024 klo 17.30-20.00 KK-valmentajatapaaminen 

5.-6.10.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30-16.00

2.11.2024 zoom klo 10.00-12.00

30.11.-1.12.2024 Turku, la klo 10.00-17.00, su klo 9.30 -16.00 päätösjakso

Turku: Konsan kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku.

Kemiönsaari: Villa Ulrika, Vestanvikintie 72, 25830 Västanfjärd.

Kotona kehossa -valmentaja koulutus

  • syventää taitoasi ohjata kehotietoisesti toisia. 
  • koulutuksen aikana voit rauhassa kuulostella, mitä elementtejä haluat integroida omaan työotteeseesi.
  • voit kehittää omanlaista työotettasi ja reflektoida kokemuksista Riitan ja Pirjon tuella.
  • antaa tilaa luovuudellesi ja kuulostella, mikä on sinulle sydämessä merkityksellistä toisten ohjaamisessa.
  • tarjoaa ymmärrystä traumasensitiivisyydestä.

 

Kotona kehossa -valmentajat

  • Kaisu Ohra-aho ja Pirjo Mikkola ovat suorittaneet “pioneereinä” Kotona kehossa -valmentajakoulutuksen vuonna 2022. Haluatko tietää heidän kokemuksistaan lisää? Ota yhteyttä! Katso  yhteystiedot: https://www.hoitohuonekivuton.fi/

Hinta:

208 €/ kk (sis alv 24%) , yht. 10 kuukauden ajan. Lisäksi rekisteröintimaksu 298 € (sis alv 24%). 

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit sekä lähijaksopäivinä välipalat. HUOM! Jos hinta on sinun budjettiisi nähden liian korkea, voit kysyä pidennettyä maksuaikataulua pienemmillä kuukausierillä.

Lähtiessäsi valmennukseen sitoudut 10 kk matkalle. Jos et ole tyytyväinen, voit keskeyttää valmennuksen ensimmäisen lähijakson jälkeen (maksuna varausmaksu + ensimmäisen kuukauden kk-maksu). Tämän jälkeen olet sitoutunut maksamaan koko valmennuksen maksun (poikkeus: vakava sairaus). 

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkalle!

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Riitta Saarikko. puh. 050 3676891, riitta(at)viisaskeho.fi

Pirjo Salo, puh. 040 7552016, pirjo(at)pirjosalo.net

© Viisas Keho Oy