Pää täynnä ajatuksia. Varsinkin stressaantuneena ajatus laukkaa, mieli koittaa keksiä ratkaisuja eikä unikaan tahdo tulla yöllä. Kuulostaako tutulta? Trauma, sairastelu ja kaikenlainen stressi ja huoli saavat meidät kuuntelemaan itseämme ja kehoamme tavanomaistakin vähemmän. Näin tapahtuu ihan automaattisesti. Siitä on turha syyllistyä tai syyttää itseä. Kuitenkin tilanteen tiedostaminen on ensiaskel tasapainoisempaan – ja ehdottomasti nautinnollisempaan – arkeen.

Kehon aistimisen hyödyistä on nykyään paljon tutkittua näyttöä.

Kyky olla yhteydessä aistivaan kehoon auttaa hermoverkkojen uudelleen ohjelmoitumista mm. traumasta toipumisessa. Yhteyden aistivaan kehoon on todettu tukevan myös lääketieteellistä hoitoa, psykologisia interventioita ja monenlaisia kehon ja mielen paranemisprosesseja.

Aistikokemus omasta kehosta on tärkeä, jotta hermostomme osaa paikantaa, missä tarvitaan apua ja mihin kohdentaa paranemismekanismeja. Jos ohitamme aistivan kehomme, puskemme eteenpäin, vaikka keho viestittäisi, että tarvitsemme lepoa. Puutteellinen yhteys aistivaan kehoon voi myös johtaa fysiologiseen epätasapainoon. Toisin sanoen, puutteellinen kyky aistia ei pelkästään saa meitä laiminlyömään itsestä huolenpitoa vaan se pahentaa itse epätasapainoa ja ongelmaa.

Ihmisessä on vahva henkiinjäämisvietti, joka saa meidät puskemaan ja ohittamaan itseämme. Tällaisessa tilanteessa ajattelemme, että meidän pitäisi olla vaikkapa parempi vanhempi, rakastavampi puoliso, tuotteliaampi työntekijä tai saada parempia arvosanoja koulussa. Toisaalta paine saattaa syntyä myös ympäröivistä odotuksista, joihin ei voi yltää.

Usein vaatimuksemme itseämme kohtaan ovat epärealistisen valtavia. Emmekä koskaan odota samaa keneltäkään toiselta.

Eteenpäin puskemisessa aivojemme stressisensori, mantelitumake, kytkeytyy pois päältä niin, että kykymme aistia heikkenee. Samalla mantelitumake aikaansaa reaktioketjun, jossa elimistön kortisolitaso nousee.

Pitkään koholla oleva kortisolitaso muuttaa aivojen toimintaa. Stressi jää päälle, vaikka itse stressitekijä olisikin jo hävinnyt elämästämme. Koholla oleva kortisolitaso heikentää myös immuunipuolustusta ja näin elimistön alttius tulehduksille lisääntyy. Tällaisessa tilanteessa tulehdus voi kroonistua ja johtaa erilaisiin sairauksiin. Esimerkkinä krooninen väsymys, masennus, syömishäiriöit, unettomuus, ahdistushäiriöt tai fyysiset sairaudet.

Tekemällä lisää tai suorittamalla emme voi auttaa itseämme kroonisessa stressitilassa. Avain on tietoisesti seisahtua ja opetella uudelleen aistimaan kehon viestejä. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty!

Useimmat meistä tarvitsevat aistimisen taidon opettelussa itselle sopivaa ohjaajaa. Monille sopiva ensiaskel tähän melkeinpä mystiseen maailmaan voi olla vaikkapa pilates- tai joogatunti. Mikä hyvänsä onkaan metodi, opettelussa tarvitsemme vauhdin hidastamista ja aistimaan virittymisen toistoja. Oleellista on myös tiedostaa, tarvitsenko erityistä traumasensitiivistä ohjausta. Eli oleellista on itselle sopiva ohjaus.

Tunnista, missä kehotietoisessa tilassa olet juuri nyt.

Utahin yliopiston emeritusprofessori Alan Fogel (2021) jaottelee kehotietoisuutemme tilan kolmeen eri kategoriaan. Tämän jaottelu auttaa hahmottamaan, millaisessa kehotietoisessa tilassa olen juuri nyt ja mikä olisi oman toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Kehotietoiseen tilaan kuuluu sekä ajattelu että aistiminen. Eli millaista on ajatteluni juuri nyt? Millaista on kykyni aistia kehoni tilaa juuri nyt?

Stressitilassa eli säätelemättömässä tilassa olemme selviytymismoodissa, kuten edellä kuvasin. Ajatukset ovat pakonomaisia, kyky aisia kehon tuntemuksia on heikentynyt. Havaittavat aistimukset ovat pääosin epämukavaa ahdistusta, stressiä, kuormittavia tunteita.

Säädellyssä kehotietoisessa tilassa kykenemme rationaaliseen ajatteluun ja reflektointiin. Voimme innostua, suunnitella ja toteuttaa suunnitelmiamme. Samalla meillä on kyky hetkellisesti aistia kehomme tarpeita. Kaiken tekemisen keskellä saatamme esimerkiksi huomata, että on tarve käydä vessassa, ottaa välipala tai venytellä. Toimintakykymme on hyvä.


Kolmatta kehotietoista tilaa Fogel kutsuu uudistavaksi kehotietoiseksi tilaksi. Usein esimerkiksi psykoterapiassa opitaan itsesäätelytaitoa, jossa stressitilasta voi siirtyä säädeltyyn tilaan. Kuitenkin vasta uudistava kehotietoinen tila auttaa elimistömme paranemisprosesseja kaikkein tehokkaimmin. Fogelin mukaan tämän tilan merkitystä ei yleisesti vielä ymmärretä eikä arvosteta.

Uudistavaa kehotietoista tilaa on vaikea kuvailla sanoin. Tätä tilaa ei voi tehdä, se syntyy aina spontaanisti, kun koemme olomme riittävän turvallisiksi. Se voi syntyä vaikkapa katsoessamme mykistävää auringonlaskua luonnonkauniilla paikalla. Koemme olevamme yhtä jonkin itseämme suuremman voiman tai kauneuden kanssa. Ajatus ei enää ole rationaalista eikä selittävää, ainostaan koemme kaikilla aisteilla yhteyden ympäristöön tai toiseen ihmiseen. Keho rentoutuu ja sallimme itsemme tuntea ja kohdata heräävät tunteet täydesti. Elämä vain… on. Tässä ja nyt. Elämä tuntuu merkitykselliseltä.

Itse kehoterapeuttina minulla on kunniapaikka todistaa uudistavaa kehotietoista tilaa säännöllisesti niin yksityisasiakkaideni kuin pienryhmien kanssa. Kuten Rosen-terapiassa, psykomotorisessa Pesso-Boyden -terapiassa tai Kotona kehossa -valmennuksessa. Hetkiä, jolloin keho hellittää ja rentoutuu. Ihminen tuntee täydellistä turvaa. Aito tunne nousee pintaan. Suru voi olla hyvinkin helpottavaa ja puhdistavaa. Tällaiset hetket terapeuttina ja kanssakulkijana ovat pyhiä, arvokkaita.

 

Sydämen avautumista ja elämän ihmeen kokemista

Uudistavaa tilaa ei siis voi tehdä eikä suorittaa. Kiireisessä arjessa ja huolien painamana sitä ei voi tavoittaa. Kuitenkin hyvinvointimme kannalta tarvitsisimme juuri tätä tilaa säännöllisesti elämässämme. Tämä tarkoittaa, että meidän on luotava itsellemme puitteita, joissa sen tavoittaminen on mahdollista. Avain on turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja luottamus. Yhteys luontoon tai toiseen ihmiseen. 

Kirjallisuutta:

Fogel, A. 2021. Restorative Embodiment and Resilience: A Guide to Disrupt Habits, Create Inner Peace, Deepen Relationships, and Feel Greater Presence. North Atlantic Books, Berkeley, CA.

 

 

Lisää kehotietoisuudesta: Webinaarivieraana Alan Fogel toukokuussa 2023