Vieraskynä

Rakkauden kieli on kohtaamista ja kommunikointia, joissa yhdistyvät sanallinen ja sanaton viestintä.

Syntymän lahjan saadessaan perheen kokonaistilanne ja dynamiikka muuttuu. Parhaimmillaan vanhempien ja vauvan välille tulisi syntyä sanallinen ja sanaton viestintä, jonka pohjalla on pyyteetön rakkaus lapseen. Vastasyntynyt vauva on avoin kirja, jonka emotionaalista muistia kirjoitetaan jo kohdussa, mutta kirja jatkuu syntymän jälkeen. Kohtaaminen, rakkauden lempeä kieli, sanaton viestintä kasvojen ilmeillä ja eleillä sekä otteilla ja silityksillä ja vahvistavat vauvan positiivisia emotionaalisia muistikytköksiä. Vauva voi luotaa ja kokea olonsa turvalliseksi suhteessa hoivaajiinsa. 

Astrologi Erkki Lehtiranta puhuu sanojen nektarista ja äänten nektarista, jonka kohdistamme toiseen, siinä ei ole mitään ehdollista tai pakotetta, se on rakkautta lähteestä, jolla ei ole ehtoja. Näin vauva voi saada yhteyden minärakkauteen, kokemukseen siitä, että on rakastettu ja minua rakastetaan. Näistä lähtökohdista on helpompaa myös antaa vastarakkautta ja sanoittaa sitä toisille. Positiiviset muistikytkökset ravitsevat lasta ja kasvua koko loppuelämän ajan.

Rakkaudelliseen vuorovaikutukseen kuuluvat myös rajat, pettymysten tuottaminen ja hankalien asioiden puheeksi ottaminen. 

Tässäkin taustalla on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen, jonka voi tuoda vuorovaikutustilanteeseen pehmeällä sisääntulossa ja lämmöllä ja ottaa vastaan ne tunteet, joita vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen voisi tuottaa.

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia (PBSP) auttaa, kun rakkaudenkieli on jättänyt haavoja emotionaalisiin muistijälkiin. 

Syitä voi olla monia, vanhemmat ovat väsyneitä, perheessä on kriisi tai pitkäaikainen sairaus. Vanhemmalla on tunnelukkoja, jotka estävät kohtaamasta vauvaa ja kasvavaa lasta aidosti läsnä olemalla vauvan arjessa ja elämässä. Vanhempi ja lapsi voivat olla myös niin eriaikaisia ja niin erilaisia luonteeltaan, että heidän synkronisaatio ei vain toimi, vaikka vanhempi yrittäisi parhaansa. 

Näin vauvan ja kasvavan lapsen mielikuva muodostuu myös negatiivisista muistijäljistä, jotka ohjaavat hänen kasvuaan. Näistä voi syntyä sisäisiä toimintaa ohjaavia ääniä, kuten minun pitää olla hiljaa ja myötäillä, että minua rakastetaan, minua ei voi rakastaa aidosti, en ole rakkauden arvoinen, minun pitää piilottaa tarpeeni, etten pahoita kenenkään mieltä, en osaa puhua oikein, olen vääränlainen jne..

Usein meihin on ladattuna näitä molempia muistoja, hetkiä, jolloin kohtaaminen on ollut vastavuoroista rakkauden kieltä ja hetkiä, jolloin tarpeet ja vanhemman läsnäolo ja vastavuoroisuus eivät kohtaa.

Vihan tai katkeruuden kieli  rikkoo persoonaa, joksi vauva on kasvamassa, se vääristää ja särkee identiteetin, sekä kasvattaa häpeää ja syyllisyyttä, vanhempi ikään kuin irtisanoutuu rakkaudellisesta kasvattamisesta ja rakkauden kielen vastuusta. Kun tulee vihatuksi, rakentaa identiteettiin myös suojamuurin, jota kantaa mahdollisesti aikuisuuteen asti. Tämä suojamuuri rajoittaa rakkaudenkielen antamista tai sen vastaanottamista. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, miten jatkossa koemme itsemme suhteessa toiseen oikeastaan kaikissa ihmissuhteissa, sekä ystävyys, työ että varsinkin parisuhteissa.

PBSP:n tarjoamat uuden muistot, voivat ammentaa näitä vaille jäämisten aukkoja ja auttaa rakentamaan neuroneja ja aivoyhteyksiä sekä positiivisen emotionaalisten muistojen yhteyksiä, jolloin saamme kokea sen rakkaudenkielen, joka meille jo vauvana olisi kuulunut. 

Emotionaaliset muistijäljet vahvistava minuuden kokemusta, hyvästä minuudesta, joka on rakkauden arvoinen. Kenenkään rakkaus ei voi meitä tavoittaa, jos emme ole sitä valmiit vastaanottamaan, näin hylkäämme läheisten tarpeet rakkautta osoittaa ja rakkaudettomuuden kierre on valmis.  PBSP:n kautta voit kasvattaa minuutta ja tervettä tahtominää, joka tietää olevansa oikeutettu rakkaudenkieleen arjessa ja jokapäiväisessä elämässä. Se mahdollistaa myös pyyteettömän antamisen, kyvyn osoittaa toiselle rakkautta ilman ehtoja. Tämä voi näkyä kaikessa, sekä ihmisyyden hyvänä kohteluna ja vuorovaikutuksena, mutta myös eläinten ja luonnon kanssa olevassa vuorovaikutuksessa.

PBSP:n herkkyys, joka syntyy kehollisesta ja sanallisesta viestinnästä, sekä tietoisesta kohtaamisesta ja läsnäolemisesta, ovat juurikin sitä mistä vauvana ammennamme sanojen ja vuorovaikutuksen nektaria ja jaamme sitä eteenpäin. Näin historiamme vääristynyt ja virheellinen rakkaudenkieli himmenee ja toivon mukaan katoaa, ja saamme jatkoelämäksi kielen, joka kohottaa meitä olemaan juuri sitä mitä olemme uniikkeja rakkaudenarvoisia persoonia. Kun kasvamme uudestaan omaan totuuteemme ja tietoisuuteemme, voimme alkaa elää kokonaisina ja kukoistaa sekä omassa rakkaudenkielessä, että rakkaudenkielen vastaanottamisessa.

– Sari Junno, pari- ja perhepsykoterapeutti, Elämänpisarat

Tervetuloa mukaan webinaariin ti 7.5.2024! Lue lisää…