Vieraskynä  

Rohkenetko olla yhteydessä ennen kaikkea itseesi? Saattaa kuulostaa helpolta, mutta se voi olla yllättävän haastavaa parisuhteessa! 

Eriytymiseen liittyy usein pelko toisen menettämisestä. 

Muuttuuko kumppanini niin paljon, että hän ei enää rakasta minua, eikä liity minuun? Eriytymisen esteitä ovat emotionaaliset traumat, vaille jäämiset omassa kasvuhistoriassa sekä pelot, jotka liittyvät usein myös kasvuhistoriaan ja hylätyksi tulemiseen.

Parisuhteen hengittävyys, myönteiset ja haastavat muutokset vievät suhdetta terveeseen eriytymiseen. Muutos on positiivinen seuraus yhdessäolosta ja yhteisestä matkasta.

Symbioottinen vaihe kuuluu parisuhteeseen. Sen jatkuessa liian pitkään voi parisuhteesta loppua happi. Rajat itsen ja toisen välillä ovat puuroa, josta kumpikaan ei saa selvää. Minä ei pääse kehittymään. Suhteeseen tulee usein erilaisia tunnehaavoja: kontrollointia ja piiloaggressiota, joka voi näkyä esimerkiksi piikittelynä. Miellyttämistä, uskottomuutta ja muita erilaisia yrityksiä ratkaista tilanne. Nämä keinot ovat kuitenkin enemmän suhdetta tuhoavia kuin kehittäviä. Näissä turvallisen kiintymyssuhteen taidot eivät ole riittävät, jolloin parisuhde ei pääse kehittymään.

Parisuhde on kiintymyssuhde ja siksi on hyvä myös kurkata omaan kiintymyshistoriaan. 

Onko kiintymyssuhdehistoriassasi haavoja, jotka estävät eriytymästä? Kohtaamalla vaille jäämisen tunteitasi ja tarpeitasi kohtaat itsesi ja voit tulla eheämmäksi suhteessa toiseen. 

Mennään yhdessä eteenpäin tanssien, pysähdellen, ihmetellen ja toisen puoleen kääntyen. Sopivasti tilaa antaen.

Eriytyminen auttaa kohtaamaan omia tunteita, tunnistamaan ja ilmaisemaan niitä toiselle. Parhaimmillaan se on nähdyksi, kuulluksi ja syvää kohdatuksi tulemista parisuhteessa. Toisen hyväksymistä varjoineen. Vaikka suhde on romanttinen ja siinä on runsaasti rakkautta, koet, että seisot omilla jaloillasi.

 

Sari Junno, Pari- ja perhepsykoterapeutti ET. PBSP-terapeutti 

Sari Junno käyttää työssään psykomotorista Pesso-Boyden -terapiaa (PBSP). Toteutus voi olla sekä pariterapiana että ryhmämuotoisena työskentelynä.

LÄHTEET:

//www.mtvuutiset.fi/artikkeli/terapeutti-paljastaa-tama-on-terveen-parisuhteen-avain/8323340#gs.wmfpzy

//hidastaelamaa.fi/2021/11/kuinka-kommunikoit-niin-etta-kasvatte-yhteen-etteka-erillenne